bosilegrad.csr@minrzs.gov.rs
+381-17-877-106

Центар за социјални рад Босилеград

Центар за социјални рад општине Босилеград, као кључна и једина институција социјалне заштите у локалној заједници обавља различите делатности из области социјалне политике. Центру је поверена целокупна делатност социјалне политике у општини.