Socijalna zaštita Bosilegrad

Demografski podaci

Štampa
Kategorija: CSR

 

Opština Bosilegrad zahvata površinu od 571 km2 sa 37 naselja, područje je brdsko – planinsko sa nadmorskom visinom od 630 do 1922m. Geografsko je izolovana teritorija, komunikacijski slabo povezana, zatvorena sa dve strane državnom granicom, a trećom oko 6 meseci u zimskom periodu preko Besne kobile, jedini izlaz i prelaz preko Vlasine.

Po poslednjem popisu od 2002.godine u opštini je 9.931 stanovnika od kojih 5.022 muškaraca i 4.099 žena.

Prirodni priraštaj vam se daje po statističkim podacima 2007.godinu pošto statistika u Leskovcu nemože dati podatke za 2009.godinu, tako da je u 2008 godini rođeno 43 dece, a u tom periodu na teritoriji umrlo je 148 lica i negativni prirodni priraštaj je – 105, te da je broj stanovnika u opštini Bosilegrad spao u 2008.godini na 8.555 lica.

Broj starijih žena iznad šezdeset i muškaraca iznad šezdeset pet godina je 2.638, a dece do 15 godina je 1.470.

Broj domaćinstava po popisu je 3.582, od kojih negde oko 2.500 seoskih domaćinstava a broj kuća i stanova je 5.095, te broj nenaseljenih kuća predpostavlja se 1.700.

Na teritoriji opštine broj penzionera je oko 2.000, od kojih je oko 900 poljoprivrednih penzionera, oko 1.000 penzionera iz radnih odnosa, 80 penzionera samostalnih delatnosti, oko 20 vojnih penzionera i vojnu invalidnu primaju oko 20 lica.

Na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja u 2008.godini bilo je 1258 lica od kojih 398     nekvalifikovanih, 67 polukvalifikovanih, 243 sa trčim stepenom, 461 sa cetvrtim stepenom, 58 sa šestim stepenom i 31 sa sedmim stepenom stručne spreme. Podatke za 2009.godinu nismo mogli da dobijemo od Nacionalne službe za zapošljavanje iz razloga što telefonske veze i kompjuteri nisu radili nedelju dana pre slanja ovog izveštaja.

Roj zaposlenih u 2008.godini je 1.492 lica od kojih 382 žena.

Prosečna plata za novembar mesec 2009.godine iznosila je u opštini 22.505,00 dinara gde je u privredi bio prosek 14.434,00 dinara i u vanprivrednoj 21.285,00 dinara.

Na teritoriji opštine postoje dva nehigijenska naselja i to u mesnim zajednicama Rajčilovci sa oko 120 stanovnika i Bistar sa oko 40 stanovnika, romske strukture koja se po popisu tako nije izjasnila, nekvalifikovana radna snaga.

Opština spada u krug naj nerazvijenih opština u Republici gde u privredi radi mali broj radnika gde ima nekoliko privatnih preduzeća sa po desetak zaposlenih i ima zaposlenih u uslužnm delatnostima, a najbolje odnos može videti kad se pogleda i sravne podaci iz prosečnih plata gde se može videti da mali prosek u privredi mnogo malo utiće na prosečnu platu u opštini.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Sajt izradio AS COM | Bosilegrad