Socijalna zaštita Bosilegrad

Delatnost centra

Štampa
Kategorija: CSR

 

Centar za socijalni rad, u vršenju poslova državne uprave vrši sledeća javna ovlašćenja i to rešava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih zakonom, pruža usluge socijalnog rada u postupku rešava o tim pravima i obavlja poslove u sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada i to:

 • otkriva i prati socijalne potrebe probleme u oblasti socijalne zaštite,
 • predlaže i preuzima mere u rešavanju stanja socijalnih potreba građana i prati njihovo rešavaanje,
 • organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,
 • razvija i unapređuje preventivne aktivnosti koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema,
 • pruža dijagnostičke usluge,
 • sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno, terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,
 • podstiće organizuje, kordinira profesionalnim i dobrovoljni humanitarni rad u oblasti socijalne zaštite,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama pri uzetim merama u okviru svoje delatnosti,
 • vodi evidenciju o deci za usvajanje i potencijalnim usvojiocima na područje za koje je osnovan,
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom i odlukom Skupštine opštine.

 

Kao starateljstva obavlja sledeće poslove i mere:

 • vrši poslove starateljstva,
 • vrši poslove staraoca,
 • starateljske mere,
 • druge oblike zađtite pomoći maloletnicima i punoletnim licima predviđeni zakonom koji uređuje porodične odnose,
 • primenjuje vaspitne i druge mere izrečene od sudova i drugih organa radi vaspitanja i obrazovanja maloletnika i drugih lica,
 • vrši poslove pračenja i proučavaja pojava i problema vezanih za porodični život, ostvarivanju povoljnih uslova zasnivanje i uspešno funkcionisanje porodica, odnosno konkretno a neposredno pružanje zaštite i pomoći pojedincima i porodicama koji su ugroženi u zadovoljavanju životnih potreba.

Pored navedenihposlova Centar obavlja i poslove predviđene Zakonom o krivičnom postupku, Zakonom o prekršajima, Zakon o izbeglicama i drugim Zakonima.

Zakonom socijalna zaštita regulisana je kao društvena delatnost sa načelima humanizma i društvene solidarnosti kojom se predupređuje uzroci i ublažavaju ili otklanjaju nepovoljne posledice ekonomskog i društvenog razvoja koja utiću na socijalnu sigurnost pojedinaca i poredica u celini.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Sajt izradio AS COM | Bosilegrad