Socijalna zaštita Bosilegrad

O nama

Štampa
Kategorija: CSR

Centar za socijalni rad opštine Bosilegrad, kao ključna i jedina institucija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici obavlja različite delatnosti iz oblasti socijalne politike.  Centru je poverena celokupna delatnost socijalne politike u opštini. Svojom programskom orijentacijom , organizacijom stručnog rada i sveopštim odnosom prema građanima i porodicama u stanju socijalne potrebe, omogućava blagovremeno, efikasno, stručno i racionalno izvršavanje poslova javnog ovlašćenja.

Osnovni zadaci rada Centra su sprovođenje socijalne zaštite i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana opštine Bosilegrad. Pod socijalnom zaštitom se podrazumeva organizovana društvena delatnost koja ima za cilj pružanje pomoći građanima i njihovim porodicama, u uslovima stanja socijalne potrebe i preduzimanje mera radi sprečavanja i otklanjanja posledica takvog stanja. Svakom građaninu ili porodici , kojoj je neophodna društvena pomoć, u cilju savladavanja materijalnih i drugih životnih teškoća, pripada pomoć iz oblasti socijalne zaštite.

Delokrug rada Centra regulisan je sledećim propisima i pravnim aktima:

REPUBLIČKI PROPISI:
- Zakon o javnim službama («Službeni glasnik RS» broj 42/91, 71/94);
- Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Sl. glasnik RS» br. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 i 115/05);
- Porodični zakon («Sl. glasnik RS» broj 18/05);
- Zakon o opštem upravnom postupku ( «Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01 i «Službeni glasnik RS» 30/10);
- Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica («Službeni glasnik RS» broj 85/05);
- Zakon o radu («Službeni glasnik RS» broj 24/05, 61/05);
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS» broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu («Sl. glasnik RS» broj 101/05);
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 97/08);

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Sajt izradio AS COM | Bosilegrad